En vänster i konspirationsteoriernas träsk

I Flamman den 17 mars publicerades en konspiratorisk artikel om Zika.viruset. Jag skickade in ett svar som publicerades starkt förkortat 1 april. Den fullständiga artikeln publiceras nu här

En medicinsk konspirationsteori

Efter att det senaste året ha följt och studerat konspirationsteorier av olika slag har jag fascinerats av vad människor okritiskt kan tro på – till exempel att vi besprutas dagligen från luften av ett hemligt program som involverar tusentals flygplan (”chemtrails”), att Parisattackerna aldrig ägt rum, att en judisk världskonspiration planerar att ta över världen (”Illuminati”) och att även vaccinationer mot sjukdomar ska undvikas och att en konspiration ligger bakom sjukdomar som Ebola, HIV och nu senast Zikaviruset.

En överväldigande del av konspirationsteoretikerna har en högerextrem inriktning och ofta ett rasistiskt inslag – särskilt  mot judar. Man pekar inte ut klassamhället som skyldigt utan enskilda individer. Det finns ett starkt antidemokratiskt inslag i konspirationsvärlden och ett sätt att tänka som går ut på att bevis inte behövs, utan att det räcker med vad man tror eller vill tro. Man vill gärna få sina förutfattade meningar bekräftade.

Jag kan bedrövat konstatera att även inom vänstern florerar sådana vanföreställningar och de sprids t.ex. av Dick Emanuelsson i Flamman den 17 mars. I denna artikel förmedlas rykten, antaganden och falska uppgifter om Zika-viruset.

Tidigare har USA anklagats för både HIV-viruset och Ebolaviruset.  För den som är kritisk till USA kan det vara lätt att snabbt köpa sådan förklaringar som passar den världsbild man har. Men det gör de inte sanna. Hiv tog sig från apa till människa på 30-talet och Ebola troligen från fladdermus till människa. I konspirationens värld har de skapats för att utplåna människor, kontrollera folket, skapa ursäkt för invasion och att president Obama ville sprida ebola i USA för att göra landet mer ”hemlikt” för honom.

All denna ryktesspridning om vaccinationer och sjukdomar skapar rädsla och oro och minskar befolkningens vilja att skydda sig och kostar många liv och mycket lidande.

Fakta om Zika

Viruset identifierades 1947 i Uganda och olika epidemier har sedan blossat upp på olika håll. Det var först när man kunde koppla det till Guillain-Barré syndrome i Polynesien 2013 som man förstod hur farligt viruset kunde vara. Senare började man se ett samband med mikrocefali – att barn föds med en missbildning av hjärnan.  Vad påstår nu konspirationsteoretikerna och Emanuelsson? Det bör nämnas att Emanuelsson använder samma försåtliga teknik som många konspirationsteoretiker – han påstår inte utan antyder. Han säger att det ”kan vara” på ett sätt, sedan går artikeln vidare i en konspiratoriska anda där det som ”kan” vara sant alltmer omvandlas till en sanning. Han säger inte heller runt ut att vaccinationer är av ondo. Men det han antyder om Zikaviruset och de rykten han sprider ingår i en större sörja av ovetenskapliga konspirationsteorier om olika sjukdomar.

Olika påståenden

Påstående: Sambandet mellan Zika och mikrocefali är inte fastslaget. Världshälsoorganisationens råd om myggbekämpning kan vara obefogade.

Fakta: Sambandet mellan Zika och sjukdomarna är ännu inte helt vetenskapligt tvärsäkra. Men det finns starka skäl att arbeta utifrån den hypotesen. Eftersom sjukdomarna är så allvarliga måste man ta det säkra för det osäkra. Så här säger WHOs Bruce Aylward: ”I detta läge anses viruset skyldigt till dess oskuld är bevisad”. (New York Times 16/2-16). Det handlar om att rädda tusentals liv.

 Påstående: Zika-viruset har (eller kan ha) orsakats av ett projekt då man släppte ut genmodifierade myggor av arten Aedes aegypti för att reducera eller utplåna den myggan  som sprider många sjukdomar. Nu hävdar man att Zikaepidemin kan ha med detta att göra.

Fakta: Utbrotten av mikrocefali kom långt från utsläppen av myggor. Det största utsläppet var i Piracicaba, 270 mil från Recife där mikrocefali var vanligast. De modifierade myggorna har också släppts ut på Kaymanöarna, i Malaysia och Panama utan problem. Dessa myggor flyger mindre än 1,5 km under sin livstid och de som släpptes var enbart hannar som inte biter människor.

 Påstående: Rockefellerstiftelsen har patenterat Zikaviruset. Syftets är hos Emanuelson oklart antyds vara att tjäna pengar – andra säger att det är för att döda människor. (Att minska jordens befolkning sägs ingå i Illuminatis plan och en av de ledande påstås vara Bill Gates. Om man vill döda jordens befolkning var Zikaviruset en klen idé. Det finns potentare virus)

Fakta: Nästan alla virus finns att beställa från ATCC, en global bank för virus m.m. De som kan beställa är certifierade laboratorier för forskning. När patent söks är det för att hindra okontrollerad spridning av farliga bakterier och virus. Det finns dock inga patent på Zika, men Jose Cardals, som var forskare och en period arbetade åt Rockefellerstiftelsen, deponerade sitt isolerade virus hos ATCC. Om någon vill använda viruset illvilligt krävs det att de behövde infektera sig själva eller andra för att myggorna skulle dugliga bärare av viruset. När myggorna fann tillräckligt med viruset i detta blod skulle de släppas ut för att frigöra en sjukdom som man då trodde var ganska harmlös. I vilket syfte?

 Påstående: Emanuelsson (och många andra) antyder att biverkningar av tripplevaccinet Tdap, som skyddar mot kikhosta, stelkramp och difteri, skulle kunna vara en orsak till utbrotten av mikrocefali.

Fakta: Olika varianter av trippelvaccinering förekommer i massor av länder utan en ökning av mikrocefali. Trippelvaccinet ges i slutet av graviditeten långt efter att hjärnskadorna av Zika redan uppstått.

Rädda den medicinska forskningen från konspirationsteorier

Inom konspirationsrörelsen finns, liksom i religiösa grupper och hos antroposofer, ett djupt rotat motstånd mot vaccinationer och konspiratoriska ideér om sjukdomar. Alla dessa vanföreställningar har kostat mycket liv och orsakat mycket lidande, till exempel i Sydafrika där förre presidenten Mbeki trodde på dessa idéer när det gällde HIV. En beräkning har gjorts som visar att bara den konspirationsidéen kostade 343000 sydafrikanska liv. (Goldacre, 2009, Bad science.)

Ibland säger man sig vara mot vaccinering för att det sägs skada mer än de hjälper, ibland för att de påstås vara en del av ett utrotningsprogram för människor eller ett kontrollprogram av människor. Denna kamp mot vaccinationer har bl.a. lett till spridandet av ryktet att mässlingsvaccin kan orsaka autism. Detta har visat sig vara falskt och läkaren som spred uppgiften förlorade sin legitimation. Men det sprids än och har inneburit att vaccinationsgraden på vissa platser sjunkit så lågt att befolkningens skydd har minskat . Det har kostat många livet och orsakat onödigt lidande.

Vaccinationer är, liksom alla andra medicinska åtgärder, inte utan biverkningar. Senast visade de olyckliga bieffekterna av vaccinationer mot svininfluensa detta. Men nyttan av vaccination överstiger vida bieffekterna. Vaccination är en av medicinens största framgångar. Innan man vaccinerade rapporterades till exempel bara i USA 200.000 fall av difteri, lika många av kikhosta och hundratals av stelkramp. Efter vaccineringen sjönk difteri och stelkrampsfallen med 99 % och kikhosta med 80 %.

Risken är att människor börjar tro på dessa konspirationsteorier och strunta i myndigheternas råd om hur Zika ska bekämpas liksom man gjort vad gäller vaccinationer.

Rädda vänstern från konspirationsteorier

En politiskt trovärdig och effektiv vänster måste bygga på sin analys på fakta och på verkligheten. Konspirationsteorier som uttalar anklagelser mot traditionella fiender som USA, bankväsendet, läkemedelsindustrin m.fl. kan vara lockande. Ibland är påståendena dessutom korrekta. Det var t.ex. sant att USA genom NSA övervakar oss alla, vilket Edward Snowden visat. Men varje påstående måste undersökas med normalt vetenskapligt tänkande och inte anammas okritiskt. Mycket av tankegodset inom konspirationsrörelsen är  högerextremt och det är ett sällskap vänstern inte hör hemma i.

Gunnar Bergström

 

P.S. Läs gärna mer: Ni kan beställa boken ”Vad ska man tro? – om konspirationsteorier och pseudovetenskap här: http://www.pedagogkonsult.se/rapidcart/index.html

Mer läsning: http://www.verklighetskontakt.se

Annonser

Om Gunnar

Nu är jag äntligen 67 år. Och mest känd för att syssla med kriminalitet! Men mot - inte för. Och sen har jag ett andra hemland - Kambodja - efter att ha trampat i klaveret, stött Pol Pot och försökt ställa det till rätta. Och hjärtat sitter på vänster sida.
Det här inlägget postades i Kriminalitet. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s